April 4, 2013

Sadar Mahal Hargina

Sesah nu namina sadar kana kahadean
teh. Utamina dina ucap sareng pilampah
sadidinten. Seueur parilaku nu awon tapi
kalah di damel hal biasa nu dianggep
sapele. Dunia barat ntos ngarangkep ka
dunia timur.

Nu teu sae, diturutan.
Nu sae, dilewatan.
Nu dilarang, dilakonan.
Nu leres, dijauhan.
Syetan masihan tipu daya.
Naudzubillah.

Kedah ngalaman heula kajadian nu
langsung ngeuna kana manah. Didinya
bakalan terang yen nu namina sadar teh
kumaha.
Sadar teh hampang.
Sadar teh ngeunah.
Sadar teh nyurucud cisoca.
Sadar teh emut kana dosa-dosa.
Sadar teh emut ka Alloh.

Sadar teu tiasa di peser ku harta banda.
Kawasa Alloh nu masihan petunjuk sareng
hikmah tina sagala kajadian nu aya.
Seuseueurna ari dipapatahan mah sok di
dangu teu di dangu tea.
Mung ari ntos sadar mah, sok ngaraos
hanjakal ngabaikeun papatah nu
mamatahan.
Kuncina hiji nyaeta taat ka Alloh.
Mugia Alloh masihan kasadaran. Sing di
jauhkeun tina godaan syetan anu di
ranjam. Sareng keep istiqomah
ngalakukeun pilampah nu sae.
Wassalam :-)

BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA

Halaman Berikutnya

1 komentar

wong sunda, aku ra faham... lagi kasmaran?