April 4, 2013

Sadar Mahal Hargina

Sesah nu namina sadar kana kahadean teh. Utamina dina ucap sareng pilampah sadidinten. Seueur parilaku nu awon tapi kalah di damel hal bi...